SLA (Service Level Agreement)

SLA (Service Level Agreement)

Wat is een Service Level Agreement?

In een SLA (ook wel Diensten Niveau Overeenkomst of Service Niveau Overeenkomst genoemd) wordt de kwaliteit beschreven van de diensten die worden geleverd. De overeenkomst kan zowel een contract tussen externe als interne partijen zijn. Dankzij een SLA is een afnemer op de hoogte van de invulling en kosten van de diensten die hij inkoopt en kan de leverancier erop worden afgerekend als hij niet de afgesproken kwaliteit levert.

 

Wanneer kan een SLA nuttig zijn?

Het opstellen van een SLA strekt tot voordeel van contractspartijen als het leveren van diensten of producten een samenwerking voor langere tijd vergt en de aard van de producten of diensten een nadere invulling van de kwaliteitswaarborgen vereist. Men name voor producten of diensten, die bij een onjuiste levering veel schade kunnen veroorzaken, kan een SLA uitkomst bieden.

Met het opstellen van een goede SLA worden partijen automatisch gedwongen om goed na te denken wat zij over en weer van elkaar verwachten om de kwaliteit op het gewenste niveau te krijgen. En door van te voren (objectief) meetbare criteria te formuleren, wordt voorkomen dat eindeloze discussies moeten worden gevoerd of alle afspraken zijn nagekomen.  Zo krijgt aan de ene kant de leverancier meer inzicht in de risico’s, die hij of zij tegenover de afnemer loopt en aan de andere krijgt de afnemer meer grip op de risico’s die hij of zij zoveel mogelijk wil beperken.

Op basis van een SLA kan bovendien een meer nauwkeurig kostenplaatje worden gemaakt, zodat van tevoren vaststaat hoeveel geld de dienstverlening of productlevering gaat kosten. Ook kan met een SLA meer sturend worden opgetreden door boetes te bedingen bij zaken, die van zeer groot belang zijn voor de afnemer of juist bonussen te koppelen aan prestaties van de leverancier, die overeengekomen norm overtreft.

 

De juiste service

Welk serviceniveau mag u van Steentjes ICT verwachten? In een Service Level Agreement (SLA) legt Steentjes ICT afspraken vooraf duidelijk vast. De afspraken sluiten perfect aan bij uw wensen en bedrijfsvoering. Met een SLA nemen wij de hele beheerverantwoordelijkheid van u over. U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken om uw automatisering.

Heeft u een vraag?

Heeft u behoefte aan advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen uw graag.

tel: 0544- 72 41 90